IELTS Nedir?

IELTS, 125 ülkede uygulanan, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak veya çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere birçok şehirde uygulanmaktadır. Dünya genelinde 7000’den fazla üniversite, resmi kurum ve işveren tarafından uluslararası İngilizce yeterlilik sınavı olarak kabul görmektedir. Ülkemizde YÖK’ün 2009 yılında yayınladığı duyuru ile tüm devlet ve vakıf üniversiteleri lisans, yüksek lisans ve doktora başvurularında IELTS’i kabul etmeye başlamıştı, ancak ÖSYM 14 Şubat 2014’te aldığı bir karar ile IELTS’in YDS’ye eşdeğerliği kaldırılmıştır.

 

IELTS, Akademik ve Genel Eğitim olmak üzere iki çeşittir. Adaylar, eğitim ve profesyonel hedeflerine ve kendilerinden istenilen vize taleplerine göre hangi sınava gireceklerine karar verirler. Akademik eğitim almayı planlayan adaylar IELTS Akademik, IELTS sınav sonucunu göçmenlik için kullanmayı planlayan adaylar ise IELTS Genel sınavını tercih ederler.

 

IELTS, dört dil becerisini ölçer: dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Dinleme, okuma ve yazma sınavlarına aynı günde arka arkaya, aralarda mola verilmeden girilir. Sınava girdiğiniz merkeze bağlı olarak, konuşma sınavına diğer üç sınav ile aynı gün ya da takip eden 7 gün içinde girebilirsiniz. Toplam sınav süresi üç saatten azdır. IELTS Sınav Formatları aşağıdaki gibidir:

 

 

IELTS AKADEMİK IELTS GENEL
DİNLEME (30 Dakika)

–          Dört bölümden oluşmaktadır.

–          Bölümler arasında geçiş için 10 dakika süre tanınır.

–          Çoktan seçmeli, kısa cevaplı sorular ve cümle tamamlama, özet tamamlama, tablo doldurma, not tamamlama, eşleştirme soru türlerinden oluşur.

–          Birinci bölüm iki kişi arasındaki günlük konuşmalardan oluşmaktadır.

–          İkinci bölüm, günlük sosyal hayatta duyabileceğiniz bir monologdan oluşmaktadır.

–          Üçüncü bölüm, dört kişiye kadar kişinin dahil olduğu eğitim konulu bir konuşmadan oluşmaktadır.

–          Dördüncü bölüm, akademik bir ders sunumudur.

–          Her bir soru bir puandır. 40 üzerinden verilen puan IELTS’in 1-9 arasındaki puanına çevrilir.

 

 

DİNLEME (30 Dakika)

–          Dört bölümden oluşmaktadır.

–          Bölümler arasında geçiş için 10 dakika süre tanınır.

–          Çoktan seçmeli, kısa cevaplı sorular ve cümle tamamlama, özet tamamlama, tablo doldurma, not tamamlama, eşleştirme soru türlerinden oluşur.

–          Birinci bölüm iki kişi arasındaki günlük konuşmalardan oluşmaktadır.

–          İkinci bölüm, günlük sosyal hayatta duyabileceğiniz bir monologdan oluşmaktadır.

–          Üçüncü bölüm, dört kişiye kadar kişinin dahil olduğu eğitim konulu bir konuşmadan oluşmaktadır.

–          Dördüncü bölüm, akademik bir ders sunumudur.

–          Her bir soru bir puandır. 40 üzerinden verilen puan IELTS’in 1-9 arasındaki puanına çevrilir.

 

OKUMA (60 Dakika)

–          3 adet uzun, otantik (kitap veya gazetelerden alınmış) okuma parçaları.

–          40 adet sorudan oluşur. Her bir soru bir puandır. 40 üzerinden verilen puan IELTS’in 1-9 arasındaki puanına çevrilir.

 

 

OKUMA (60 Dakika)

–          Biri uzun ikisi daha kısa, otantik (şirket el kitapçıkları, resmi belge, kitap veya gazetelerden alınmış) okuma parçaları

–          40 adet sorudan oluşur. Her bir soru bir puandır. 40 üzerinden verilen puan IELTS’in 1-9 arasındaki puanına çevrilir.

 

YAZMA (60 Dakika)

1.       Bir tablo, grafik, çizelge veya şemanın özetlenmesi, tarif edilmesi veya açıklanması gereken en az 150 kelimelik bir yazma görevi.

2.       En az 250 kelimelik bir makale.

 

* Sınavı alan kişinin her iki görevi de yapması gerekir. İkinci bölümün puan ağırlığı birinci bölümün iki katıdır.

YAZMA (60 Dakika)

1.       En az150 kelimelik bir mektup.

2.       En az 250 kelimelik bir makale.

 

 

 

 

* Sınavı alan kişinin her iki görevi de yapması gerekir. İkinci bölümün puan ağırlığı birinci bölümün iki katıdır.

 

KONUŞMA (11-14 Dakika Arası)

–          3 bölümden oluşur.

–          Birinci Bölüm: Sınavı yapan kişi kendini tanıtır ve kimlik doğrulaması için adaya bir kaç soru sorar. Ayrıca ailesi, işi, okulu ile ilgili genel bilgileri sorar. Ortalama 4-5 dakika sürer.

–          İkinci Bölüm: Sınavı yapan kişi adaya bir konu ve bu konuda hazırlanması için kâğıt, kalem ve bir dakika verir.

–          Üçüncü Bölüm: İkinci bölümde verilen konu ile ilgili adaylara sorular sorulur.

KONUŞMA (11-14 Dakika Arası)

–          3 bölümden oluşur.

–          Birinci Bölüm: Sınavı yapan kişi kendini tanıtır ve kimlik doğrulaması için adaya bir kaç soru sorar. Ayrıca ailesi, işi, okulu ile ilgili genel bilgileri sorar. Ortalama 4-5 dakika sürer.

–          İkinci Bölüm: Sınavı yapan kişi adaya bir konu ve bu konuda hazırlanması için kâğıt, kalem ve bir dakika verir.

Üçüncü Bölüm: İkinci bölümde verilen konu ile ilgili adaylara sorular sorulur.

 

 

 

IELTS ‘te adayların değerlendirmesi 1 ile 9 puan arasında, tam ve yarım puanlamalardan oluşan puanlamalar ile yapılır. Sınav, başvuranın geçtiğini veya kaldığını değil, İngilizce dil seviyesini ölçer. Yurtdışında birçok üniversite, lisans programlarına giriş için IELTS Akademik Sınavından en az 5,5 veya 6 puan, yüksek lisans ve doktora programlarına giriş için ise IELTS Akademik Sınavından en az 6,5 veya 7 puan istemektedir. Göçmenlik ve vize işlemleri için ise IELTS Genel sınavından 6 puan almak çoğunlukla yeterli olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Puanlandırma Tabloları Aşağıdaki Gibidir:

IELTS DİNLEME   IELTS OKUMA
Toplam Doğru Puan   Toplam Doğru Puan
39-40 9   39-40 9
37-38 8,5   37-38 8,5
35-36 8   35-36 8
32-34 7,5   32-34 7,5
30-31 7   30-31 7
26-29 6,5   26-29 6,5
23-25 6   23-25 6
18-22 5,5   18-22 5,5
16-17 5   16-17 5
13-15 4,5   13-15 4,5
10-12 4   10-12 4
8-10 3,5   8-10 3,5
6-7 3   6-7 3
4-5 2,5   4-5 2,5

 

Konuşma ve yazma bölümlerinde yukarıdakiler gibi net bir tablo yoktur. Dört bölümden (dinleme, okuma, konuşma, yazma) alınan puanların aritmetik ortalaması sınav sonucunuz olmaktadır. Aritmetik ortalama sonucunda ortaya çıkan puanınızın virgülden sonraki kısmı 25-49 aralığında ise buçuğa, 75-99 aralığında ise bir üst gruba yuvarlanır. Yani, aritmetik ortalamanız 6,28 ile puanınız 6,5, 6, 85 ise 7 kabul edilir. Aritmetik ortalamanız 5,24 olduğunda puanınız 5 kabul edilirken, 5,25 ise 5,5 olarak kabul edilir.

 

Aşağıdaki Tabloda, TOEFL puanlarının IELTS eşleniklerini bulabilirsiniz.

TOPLAM   OKUMA   DİNLEME   KONUŞMA   YAZMA
TOEFL IELTS TOEFL IELTS TOEFL IELTS TOEFL IELTS TOEFL IELTS
118-120

 

9 30 9 30 9 30 9 30 9
115-117

 

8,5 29 8,5 29 8,5 29 8,5 29 8,5
110-114

 

8 28 8 28 8 28 8 28 8
102-109

 

7,5 27 7,5 27 7,5 27 7,5 27 7,5
94-101

 

7 24-26 7 24-26 7 24-26 7 24-26 7
79-93

 

6,5 20-23 6,5 20-23 6,5 20-23 6,5 20-23 6,5
60-78

 

6 12-19 6 12-19 6 12-19 6 12-19 6
46-59

 

5,5 7-11 5,5 7-11 5,5 7-11 5,5 7-11 5,5
35-45

 

5 4-6 5 4-6 5 4-6 5 4-6 5
32-34

 

4,5 3 4,5 3 4,5 3 4,5 3 4,5
0-31

 

0-4 0-2 0-4 0-2 0-4 0-2 0-4 0-2 0-4

 

 

Kurumumuzda IELTS Hazırlığı:

IELTS Hazırlık derslerimizi altı ayrı başlık altında özetleyebiliriz:

  • Altyapı Güçlendirme (20 Saat): Bu sınav, sadece okuduğunu anlamaya değil aynı zamanda da üretime yönelik bir sınav olduğu için, her ne kadar sınavda direkt gramer bilgisini ölçen sorular olmasa da, okuduğunu doğru anlamak; yazarken veya konuşurken doğru cümleler üretebilmek için İngilizce’deki belli gramer yapılarına hakim olmak gerekmektedir. Bu aşamada, gramer yapıları, konu anlatımı şeklinde değil de çok miktarda örnek cümle ile öğrencilere verilecek, öğrencilerden bu yapıları içeren çok sayıda benzer cümleyi Türkçeye tercüme etmesi ve aynı yapıları içeren benzer Türkçe cümleleri de İngilizceye tercüme etmesi istenecektir. Bu aşamada, ayrıca bol bol okuma alıştırmaları yapılarak öğrencilerin kelime bilgileri ve okuduğunu anlama becerileri daha da geliştirilecektir.
  • Okuma Parçalarında Karşımıza Çıkan Soru Türleri Üzerinde Çözüm Teknikleri Uygulamaları (10 Saat): Bu aşamada, okuma parçalarında kullanılan soru türleri tek tek anlatılacak, her bir soru türü için soruları çözerken faydalanacağımız sınav teknikleri ve stratejileri TOEFL düzeyindeki metinlere yönelik olarak verilecek soru örnekleri üzerinden tek tek gösterilecek, her bir soru türü için ödev olarak verilen çok sayıda soruyla öğrencilerin sınav stratejilerini ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmeleri sağlanacak ve devamında da öğrencilerin soru türlerindeki eksiklerini görmek ve bu eksiklikleri gidermek için IELTS dengi sorularla test edilecektir.
  • Dinleme Bölümüne Yönelik Çalışmalar (10 Saat): Bu aşamada, öğrencilerin aynı anda hem dinleyip hem de not tutma becerileri, dinleme esnasında odaklanılması gereken noktalar ayrıntılı olarak anlatılarak ve örneklendirilerek geliştirilecek ve buna ilaveten öğrencilere dinleme stratejileri ayrıntılı bir şekilde anlatılarak öğrencilerin bu stratejilere hakim olmaları sağlanacaktır. Öğrencilere ödev olarak verilecek yüzlerce dinleme aktivitesi ile öğrencilerin ders saatleri dışında da sınava etkin bir şekilde hazırlanması sağlanacaktır.
  • Yazma Bölümüne Yönelik Çalışmalar (10 Saat): Bu aşamada, öğrencilere öncelikli olarak doğru yazmanın nasıl olması gerektiği anlatılacak, IELTS’te yazmaları beklenecek yazı türleri çok sayıda puanlandırılmış örnek yazı üzerinden anlatılacak ve IELTS’te kendilerinden istenen yazı türlerinde yazarken kullanabilecekleri kalıplar ve bu kalıpları nasıl kullanmaları gerektiği ayrıntılı bir şekilde verilecektir. Öğrencilerin ödev olarak yazacakları ve ayrıca ödev dışında istedikleri konuda istedikleri kadar çok yazacakları kompozisyonlar kurum hocalarımız tarafından bizzat tek tek değerlendirilecek ve yazılı veya sözlü geri dönüt verilecektir.
  • Konuşma Bölümüne Yönelik Çalışmalar (10 Saat): Bu aşamada, öğrenciler randevu usulüne göre belirlenen saatlerde “native speaker” hocalarımız ile birebir sınav benzeri görüşmeler yapacaktır.
  • Özgün / Çıkmış Deneme Sınavı Uygulamaları ve Soru Çözümleri (10 Saat): Öğrencilerimiz, yazar hocalarımız tarafından hazırlanmış IELTS dengi sınavlar ile test edilecek, öğrencilerin çözmekte zorlandıkları sorular tek tek anlatılarak öğrencilerin sınava tamamen hazır bir biçimde girmeleri sağlanacaktır.

 

 

 

Detaylı bilgi için 0 312 419 419 0 Destek Hattımızı Arayabilirsiniz.