YDS Nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilen bir sınavdır. Sınavın resmi olarak düzenleniş amacı, kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek olarak belirlenmiş olsa da, günümüzde yurt içinde neredeyse tüm alanlarda yabancı dil bilgisi seviyesinin temel ölçütü olarak kabul edilmektedir.

YDS Puanları Nerede Kullanılır ve Bu Sınavlara Kimler Girebilir?

YDS puanı; yüksek lisans, lisans ve doçentlik sınavlarında, KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye’de denklik alınırken ve memuriyette dil tazminatı hesaplanırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır. Bu nedenle; bu sınava kamu personelleri, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenler, araştırma görevlisi olmak isteyenler, doçent adayları, sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler, yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenler katılabilir.

YDS Başvuruları ve Katılım Ücretinin Ödenmesi Nasıl Yapılır?

YDS başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılmaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen YDS’ye katılım bedeli, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırılır. Ayrıca bankaya giderek veya internet bankacılığı yoluyla da sınav ücreti yatırılabilir. Buna ilaveten, normal başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM tekrar sınava başvuru hakkı tanımaktadır ancak geç başvuru ücreti, normal katılım bedelinden daha pahalıdır.

YDS ve e-YDS Arasındaki Fark Nedir?

YDS’den farklı olarak e-YDS bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca YDS yılda iki kere yapılırken, e-YDS genellikle YDS’nin yapıldığı aylar dışında kalan aylarda hemen hemen ayda bir kez yapılmaktadır. Ancak e-YDS’ye giren adaylar, girmiş olduğu sınav tarihinden itibaren üç (3) ay süresince yeniden sınava başvuramazlar. Buna ilaveten, YDS büyük şehirlerin tamamında yapılırken, e-YDS Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılır. Son olarak, YDS sonuçları 2-3 hafta içerisinde açıklanırken, e-YDS aynı gün içerisinde açıklanmaktadır. Bunların dışında, sınav soru sayıları, sınav süreleri, sonuçların geçerlilik durumu gibi tüm konularda ise her iki sınav da tamamen aynıdır.

YDS ve e-YDS Puanlarının Geçerlilik Süreleri Ne Kadardır?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS / e-YDS puanlarının geçerlilik süresinde bir sınırlama yoktur, sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenlerin puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde bu sınavlardan birine girip yeni bir sınav sonucu teslim etmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye iner.

YDS ve e-YDS Soru Dağılımları

SORU TÜRÜ SORU SAYISI
Kelime Bilgisi 6
Dil bilgisi 10
Cloze Test 10
Cümle Tamamlama 10
İngilizce – Türkçe Çeviri 3
Türkçe – İngilizce Çeviri 3
Okuma Parçaları 20
Karşılıklı Konuşma 5
Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma 4
Paragraf Tamamlama 4
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 5

YDS ve e-YDS Puan Hesaplamaları

Puan hesaplamaları, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak yapılmaktadır ve sınavda yanlış soruların doğru soruyu götürme uygulaması yoktur. Doğru cevaplanan her soru sınav sonucuna 1.25 puan olarak yansıtılmaktadır.

YDS ve e-YDS Dil Seviyeleri Nelerdir?

90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesi

80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesi

70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesi

60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesi

50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesi

YDS ve e-YDS Puanı Almayı Gerektiren Belli Başlı Sınavlar

KPSS A grubu kadro sınavları

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ve DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) – Tercih yapabilmek için gerekli minimum yabancı dil puanı 50dir.

Yüksek Lisans Sınavları: Sınava girebilmek için gerekli minimum yabancı dil puanı üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösterebilmektedir. YÖK bu konuda üniversitelere alt limit belirleme yetkisi vermiştir.

Doktora Sınavları: Sınava girebilmek için YDS veya e-YDS’den en az 55 puan almak gerekmektedir.

Doçentlik Sınavları: Sınava girebilmek için YDS veya e-YDS’den en az 65 puan almak gerekmektedir.

Yabancı Sınav Sonuçlarının YDS ve e-YDS ile Eşdeğerlikleri

ÖSYM tarafından 22.01.2016 tarihinde duyurulan yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tabloları aşağıdaki gibidir.

TOEFL (IBT) YDS
120 100
114 95
108 90
102 85
96 80
90 75
84 70
78 65
72 60
66 55
60 50
54 45
48 40

PTE (Academic) YDS
90 100
87 95
84 90
81 85
78 80
75 75
71 70
67 65
55 60
50 55
45 50
38 45
30 40

* ÖSYM tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde alınan kararla IELTS’in denkliği kaldırılmıştır.

Son Yıllarda Yapılan Sınavlardaki Soru Dağılımları

  2018 İLKBAHAR 2017 SONBAHAR 2017 İLKBAHAR 2016 SONBAHAR 2016 İLKBAHAR 2015 SONBAHAR 2015 İLKBAHAR
KELİME 8 8 8 8 8 8 8
PREPOSITION 4 4 4 4 4 4 4
TENSES / MODALS / PASSIVES 2 + ½ + ½ 2 + ½ + ½ 4 + ½ 3 + ½ 3 + ½ 3 + ½ 4 + ½
ADVERBIAL CL 9 9 9 9 9 8 9
ADJECTIVE CL
NOUN CL 1
GERUND / INFINITIVE / PARTICIPLES 1 + ½ + ½ 1 + ½ + ½ ½ 1+ ½ 1+ ½ 1+ ½ ½
ADJECTIVE / ADVERB
NOUN / QUANTIFIER
CÜMLE TAMAMLAMA 10 (Tamamı Adv Clause) 10 (Tamamı Adv Clause) 10 (Tamamı Adv Clause) 10 (Tamamı Adv Clause) 10 (Tamamı Adv Clause) 10 (9 Adv Clause+ 1Adj Clause) 10 (Tamamı Adv Clause)
ÇEVİRİ 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3
PARAGRAF TAMAMLAMA 4 4 4 4 4 4 4
ANLAM BÜT. BOZAN CÜMLE 5 5 5 5 5 5 5
YAKIN ANLAM 4 4 4 4 4 4 4
KARŞILIKLI KONUŞMA 5 5 5 5 5 5 5
OKUMA PARÇALARI 20 20 20 20 20 20 20
* Tense / Modal / Passive ile Gerund / Infinitive / Participle Kutucuklarındaki ½ ifadeleri iki boşluklu sorularda tek boşluğu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, son yapılan YDS göstermiştir ki sınavlarda gramer bilgisi neredeyse hiç sorgulanmamaktadır ve YDS’de başarılı olmak için mutlaka çok iyi bir kelime bilgisine sahip olmak gereklidir. Sadece dilbilgisi öğretimi üzerine odaklanılarak verilen eğitimde öğrenci dilbilgisi kurallarını öğrenmekte, verilen taktiklere uygun olarak karşısına çıkan soruları çözebilmekte ancak “okuma parçaları”, “cümle tamamlama” veya “diyalog tamamlama” gibi hemen hemen tamamen anlama dayalı soru türleri ile karşılaştığında sahip olduğu gramer bilgisi ve bunlara yönelik taktikler soruları çözmesine yardımcı olmamaktadır.

                2005 yılından itibaren yapılmış olan KPDS ve ÜDS adı altındaki sınavlar ile günümüzde YDS halini almış olan sınavlar incelendiğinde, sınavda çıkan soru türlerinin formatında çok büyük bir değişiklik olmamakla birlikte, özellikle 2011 yılından sonra içeriğin sadece okuduğunu anlamaya kaydığı görülmektedir. Ve yine sınavların içeriği incelendiğinde, sınavların yüzde 97-98’lik kısmında belli kelimelerin kullanıldığı (yaklaşık 5000 adet) , aşırı uçta diye nitelendirebileceğimiz, günlük hayatta karşımıza neredeyse hiç çıkmayan kelimelerin ise en fazla yüzde 2-3’lük bir aralıkta olduğu görülmektedir. Bu nedenle, derslerimizde öne çıkan amaçlarımızdan birisi, öğrencilerin kelime bilgisini mümkün olduğunca ileriye götürebilmek ve öğrencilerin içerisinde bilmediği bir iki kelime olsa bile okuduğu her cümleyi anlar hale gelmesini sağlamaktır.

                Kurumumuzda YDS’ye yönelik çalışmalarımız, Ön Hazırlık ve YDS Hazırlık olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşmekte ve YDS alanında birçok basılı kitabı bulunan deneyimli hocalarımız tarafından yürütülmektedir. Ön Hazırlık Programımız 60 saat olarak düzenlenecektir ve her ders günü için ayrı ayrı hazırlanan PACK’lerimizde, öğrencilerimize PACK başına yaklaşık ortalama 150 kelime (30 – 40 arası hedef kelime ile birlikte kelimelerin farklı biçimleri ve benzer-karşıt anlamlı kelimeler) verilerek, ön hazırlık programımız sonunda öğrencilerimizin intermediate ve upper intermediate seviyede, sınavlarda karşımıza çıkma ihtimali bulunan yaklaşık 2500 adet kelimeye haiz olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

                Ön Hazırlık derslerimizde dil bilgisi eğitimi, okuduğunu anlamaya yönelik olarak verilecek, öğrenciler dilbilgisi kurallarına boğulmayacaktır. Dil bilgisi konuları, packlerimizde yer alacak olan ve ayrıca worksheet halinde haftalık olarak verilecek çeviri ödevleri ile pekiştirilecek ve ön hazırlık sonunda her bir öğrenci işlenen gramer konularını içeren ve öğretilen kelimelerden oluşan yaklaşık 2000 cümlenin çevirisini yapmış olacaktır. Ayriyeten, her pack sonunda, pack içerisinde öğretilen kelimeler ve gramer konuları okuma parçaları ile pekiştirilmektedir. Worksheet halinde ödev verilecek okuma parçaları ile ön hazırlık programı sonunda her bir öğrenci YDS’de karşısına çıkacak okuma parçası boyutunda intermediate ve upper-intermediate seviyede 70 – 80 adet okuma parçasının çevirisini yapmış olacak ve parçaların doğru çevirileri de yazılı olarak eline ulaştırılmış olacaktır.

                YDS Hazırlık derslerimizi dört ayrı başlık altında özetleyebiliriz:

  1. Altyapı Güçlendirme (100 Saat): Bu aşamada, sınavda karşımıza çıkması muhtemel dilbilgisi konuları, örnek sorularla öğrencilere aktarılacak, öğrencilere çözmeleri için ödev olarak verilen yüzlerce soruyla pekiştirilmesi sağlanacak ve devamında da eksikleri görmek ve bu eksiklikleri gidermek için verilen dilbilgisi konuları YDS dengi sorularla test edilecektir. Bu aşamada, ayrıca bol bol okuma alıştırmaları yapılarak öğrencilerin kelime bilgileri ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirilecektir.
  2. Soru Türleri Üzerinde Çözüm Teknikleri Uygulamaları (60 Saat): Bu aşamada, soru türleri (Cümle Tamamlama, Paragraf Tamamlama, Okuma Parçaları vb.) tek tek anlatılacak, her bir soru türü için soruları çözerken faydalanacağımız sınav teknikleri ve stratejileri daha önceki YDS’lerde çıkmış soru örnekleri üzerinden tek tek gösterilecek, her bir soru türü için ödev olarak verilen yüzlerce soruyla öğrencilerin sınav stratejilerini ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmeleri sağlanacak ve devamında da öğrencilerin soru türlerindeki eksiklerini görmek ve bu eksiklikleri gidermek için YDS dengi sorularla test edilecektir.
  3. Çeviri ve Güncel Makale Okuma Çalışmaları (30 Saat): YDS’de sorulan sorular doğal olarak son zamanlarda yayımlanan dergi, gazete, kitap gibi kaynaklardan alınarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, bu aşamada sınavda karşımıza çıkması muhtemel güncel konulara yönelik özenle seçilmiş makalelerin öğrencilerle birlikte çevirileri yapılacak, kullanılan kelimeler, farklı biçimleri ve benzer / karşıt anlamlı kelimeler ile irdelenecek ve incelenen makaleden YDS’nin hangi bölümlerinde ne gibi soruların karşımıza çıkabileceği ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
  4. Özgün / Çıkmış Deneme Sınavı Uygulamaları ve Soru Çözümleri (40 Saat): Öğrencilerimiz, YDS’de son yıllarda uygulanmış sınavlar ve yazar hocalarımız tarafından hazırlanmış YDS dengi sınavlar ile ders saatleri dışında test edilecek, 30 saatlik bu aşamada, öğrencilerin çözmekte zorlandıkları sorular tek tek anlatılarak öğrencilerin sınava tamamen hazır bir biçimde girmeleri sağlanacaktır.

 

ÖN HAZIRLIK HAFTA İÇİ AKŞAM GRUBU     12 MART 2019 – 02 MAYIS 2019     Salı-Perşembe       100 Saat ÖN HAZIRLIK HAFTA SONU GÜNDÜZ GRUBU 16 Mart 2019 – 04 Mayıs 2019     Cumartesi-Pazar       100 Saat
YDS HAFTA İÇİ AKŞAM GRUBU     9 Mayıs 2019 – 3 Eylül 2019   Salı-Perşembe       130 Saat YDS HAFTA SONU GÜNDÜZ GRUBU     11 MAYIS 2019 – 1 EYLÜL 2019   Cumartesi-Pazar       130 Saat
Toplam: 230 SAAT      

  • İsteyen öğrencilerimizle ek bir gün haftada iki ders soru çözümü yapılacaktır.
  • Sağlık problemleri nedeniyle ana dersi kaçıran ve uygulamada sorun yaşayan öğrencilerimizin eksikleri özel ders ile kapatılır.
  • Ağustos ayında tüm gruplara haftada 3’er saat ilave ders konulacaktır.